تبلیغات
SS501The Second Iranian Fanclub - مطالب young saeng military

تاریخ سربازی یونگ سنگ


تاریخ سربازی هیو یونگ سنگ
Heo Young Saeng's agency announced on his official homepage, "Hello. It's B2M Entertainment. We would like to 
inform you that Heo Young Saeng's enlistment date, which you've all been curious about, has been confirmed... Heo Young Saeng will enter training on October 31 at 2 PM KST. Thank you."
His agency further confirmed, "It is true that Heo Young Saeng will enlist according to his draft notice. Heo Young Saeng received his draft notice this past July and prepared for his upcoming military service."
کمپانی هیو یونگ سنگ در صفحه آفیشالش اعلام کرد" سلام این شرکت سرگرمیB2M است. ما میخواهیم درباره تاریخ ثبت نان هیو یونگ سنگ طلاعاتی به شما بدهیم...که مطمئنا همتون درباره اش کنجکاوید...مطمئنا تایید شده است...هیو یونگ سنگ در تاریخ 31 اکتبر کار آموزی ( احتمالا منظورش همون دوره آموزشی سربازی تو ایرانه) را شروع میکنم در دوبعد از ظهر به وقت محلی...متشکریم....و همچنین شرکت تایید کرد " این درسته که هیو یونگ سنگ دفترچه اعزام به خدمتش و در جولای گذشته دریافت کرده و خودش و برای انجام خدمت سربازی در آینده نزدیک آماده میکنه

منبع آفیشال ف.ی.س.ب.و.ک هیو یونگ سنگ
منبع انجمن هواداران ss501

ادامه مطلب

young saeng military serviceSS501 Heo Young Saeng will be enlist into military service on 31 October as a policeman
یونگ سنگ 31 اکتبر که میشه نهم ابان میره سربازی با سمت پلیس مرد

ادامه مطلب

مطالب گذشته