تبلیغات
SS501The Second Iranian Fanclub - مطالب hyun joong lotte duty free

Kim Hyun Joong - Lotte Duty Free Facebook Update : Thanks for 300,000 fans [13.10.19]


사랑합니다. 감사합니다.
We love all 300,000 fans. Thank you all.
愛しています。 ありがとう。
我爱你。 谢谢。

ما همه ی شما 300,000 طرفدار را دوست داریم.ممنون از همتون

ادامه مطلب

[Photo] Kim Hyun Joong - Lotte Duty Free Facebook Update [13.10.08]


آپدیت فیسبوک لوته با عکس هیون

ادامه مطلب

Kim Hyun Joong - Ads at LOTTE FAMILY FESTIVAL Day 2 K-Drama OST Concert [13.09.14]

ادامه مطلب

Kim Hyun Joong - Lotte Duty Free Shop China Update [13.09.13]ادامه مطلب

مطالب گذشته