تبلیغات
SS501The Second Iranian Fanclub - مطالب hyun joong in Magazine

Kim Hyun Joong - Cover of Trendy Magazine No.49

چقدر بهت بگم لباس بپوش اینجوری عکس نگیر!!! خب نگرانتم دیگه  چشم میخوری خدایی نکرده

ادامه مطلب

Kim Hyun Joong, Kim Hyung Jun - Featured on Asia al día N° 57 (Peru Magazine)


عکس و اسم هیون و هیونگ هست ولی اسم یونگی هم هست ولی عکسش نیست!!!

ادامه مطلب

مطالب گذشته