تبلیغات
SS501The Second Iranian Fanclub - مطالب hyun joong fancam

Kim Hyun Joong - Arrived Haneda Airport, Japan [13.09.14]


اینم یه فن کم از لحظه ی خروج هیون از فرودگاه ژاپن

ادامه مطلب

hyun joong fancame


چند تا فن کم از هیون


اینا مال کنسرت خیریه 2013/9/6

 
اینجا هم که تو فرودگاهه

فن کمه کنسرت دوستان پابرهنه


این هم یه ویدئو که هیون داره درباره ی آلبود راند3 حرف میزنه و قسمت هایی از ام وی unbreakable  و your story توشهادامه مطلب

مطالب گذشته